نمایش 48 96

فلاپ ها بدنه ظاهری یک موتور سیکلت را تشکیل میدهند.

فلاپ پوسته ای است که بر روی شاسی برخی از موتورسیکلت ها به ویژه موتورسیکلت های مسابقه ای و اسپرت قرار میگیرند و هدف اصلی آن ها کاهش کشش هوا است.

یکی از مهمترین مزیت فلاپ در موتور سیکلت ها کاهش فشار آیرودینامیک است که باعث کاهش مصرف سوخت می شود و سرعت بالاتر در دور موتور کمتر را امکان پذیر میسازد.

به عنوان عملکردهای ثانویه فلاپ ها میتوان به: محافظت از موتورسوار در برابر خطرات ناشی از هوا و همچنین محافظت از قطعات داخلی موتور سیکلت به هنگام زمین خوردن اشاره کرد.

بسته به سلیقه فرد میتوان فلاپ ها را تعویض کرد. اما رنگ کردن و یا استیکر زدن بر روی فلاپ باعث آسیب به فلاپ میشود.