در صورتی که هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایتی دارید آن را با تکمیل فرم ذیل به اطلاع ما برسانید، ارائه خدمات بهینه به مشتریان از اولویت ها و افتخارات فروشگاه موتوریا می باشد.