لیست حاضر فقط تا پایان ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ اعتبار دارند. عیدی شرکت نیرو موتور به علاقمندان خرید موتورسیکلت های روز دنیا. خرید بصورت فقط حضوری و نقدی می باشد. موتورها همگی صفر و سند سفید هستند و مدل موتورها ۱۳۹۹ می باشد.

جهت هماهنگی خرید با شماره ۰۹۱۹۷۰۵۰۵۸۷ تماس حاصل نمایید.

ردیف

نوع موتورسیکلت

مبلغ کل (تومان)

تخفیف جشنواره (تومان)

مبلغ نهایی مخصوص جشنواره

(تومان)

۱

موتورسیکلت یاماها اروکس ۱۵۰ ABS فول

Yamaha Aerox 150 Full ABS

۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰

۲

موتورسیکلت یاماها اروکس ۱۵۰

Yamaha Aerox 150

۸۸،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۸۵،۰۰۰،۰۰۰

۳

موتورسیکلت یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ ABS فول

Yamaha Grand Filano 125 Full ABS

۹۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۸۸،۰۰۰،۰۰۰

۴

موتورسیکلت یاماها گرند فیلانو ۱۲۵

Yamaha Grand Filano 125

۸۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۷۸،۰۰۰،۰۰۰

۵

موتورسیکلت یاماها QBix 125

Yamaha QBix 125

۹۵،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۹۲،۰۰۰،۰۰۰

۶

موتورسیکلت یاماها ایکس اس آر

Yamaha XSR

۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۴۹،۰۰۰،۰۰۰

۷

موتورسیکلت یاماها ام تی ۲۵۰ ۲ سیلندر

Yamaha MT-25

۲۰۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۹۸،۰۰۰،۰۰

۸

موتورسیکلت یاماها آر ۲۵ ۲ سیلندر

Yamaha R25

۲۰۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰

۹

موتورسیکلت یاماها ان مکس ۱۵۵

Yamaha NMax 155

۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۹۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۰

موتورسیکلت گلکسی SR 200

Galaxy SR200

۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۴۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۱

موتورسیکلت گلکسی J200

Galaxy J200

۵۵،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۵۳،۰۰۰،۰۰۰

۱۲

موتورسیکلت گلکسی FX150

Galaxy FX150

۶۹،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۶۷،۰۰۰،۰۰۰

۱۳

موتورسیکلت گلکسی TN110

Galaxy TN110

۵۰،۴۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۴۸،۴۰۰،۰۰۰

۱۴

موتورسیکلت گلکسی NH180

Galaxy NH180

۶۹،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۶۷،۰۰۰،۰۰۰

۱۵

موتورسیکلت گلکسی NA180

Galaxy NA180

۶۳،۶۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۶۱،۶۰۰،۰۰۰

۱۶

موتورسیکلت گلکسی SR130

Galaxy SR130

۴۵،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۴۳،۰۰۰،۰۰۰

۱۷

موتورسیکلت گلکسی X125

Galaxy X125

۴۸،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۴۶،۰۰۰،۰۰۰

۱۸

موتورسیکلت گلکسی JX249

Galaxy JX249

۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۱۵۳،۰۰۰،۰۰۰

۱۹

موتورسیکلت گلکسی کلیک

Galaxy Click

۳۹،۸۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۷،۸۰۰،۰۰۰

۲۰

موتورسیکلت گلکسی برقی

Galaxy Electric

۲۶،۲۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۲۴،۲۰۰،۰۰۰

۲۱

موتورسیکلت راکز ۱۲۵

Rockz 125

۵۲،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۲

موتورسیکلت دایچی RX249

Daichi RX249

۸۳،۹۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۸۱،۹۰۰،۰۰۰

۲۳

موتورسیکلت شکاری ۱۵۰

Shekari 150

۳۷،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۵،۰۰۰،۰۰۰

۲۴

موتورسیکلت شکاری ۲۰۰

Shekari 200

۳۸،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۶،۰۰۰،۰۰۰

۲۵

موتورسیکلت سحر CGL

Sahar CGL

۳۴،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۲،۰۰۰،۰۰۰

۲۶

موتورسیکلت سحر ۱۳۵ K3

Sahar 135 K3

۳۵،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۳،۰۰۰،۰۰۰

۲۷

موتورسیکلت پرواز ۱۲۵ K3

Parvaz 125 K3

۳۳،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۱،۰۰۰،۰۰۰

۲۸

موتورسیکلت احسان ۱۲۵ K3

Ehsan 125 K3

۳۳،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۱،۰۰۰،۰۰۰

۲۹

موتورسیکلت دایچی کروز ۱۵۰

Daichi Cruise 150

۳۹،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۷،۰۰۰،۰۰۰

۳۰

موتورسیکلت دایچی VP 125

Daichi VP125

۳۹،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۷،۰۰۰،۰۰۰

۳۱

موتورسیکلت تریل GY200

Trail GY200

۵۲،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۳۲

موتورسیکلت احسان ۱۲۵ هندلی

Ehsan 125 Kick

۲۷،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۳۳

موتورسیکلت احسان ۱۲۵ استارتی

Ehsan 125 Start

۲۷،۹۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۵۰۰،۰۰۰

۳۴

موتورسیکلت احسان ۱۵۰

Ehsan 150

۲۸،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۵

موتورسیکلت احسان ۲۰۰

Ehsan 200

۲۹،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۷،۰۰۰،۰۰۰

۳۶

موتورسیکلت پرواز ۱۲۵ هندلی

Parvaz 125 Kick

۲۷،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۳۷

موتورسیکلت پرواز ۱۲۵ استارتی

Parvaz 125 Start

۲۷،۹۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۵۰۰،۰۰۰

۳۸

موتورسیکلت پرواز ۱۵۰

Parvaz 150

۲۸،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۹

موتورسیکلت پرواز ۲۰۰

Parvaz 200

۲۹،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۷،۰۰۰،۰۰۰

۴۰

موتورسیکلت سحر ۱۲۵ هندلی

Sahar 125 Kick

۲۷،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۴۱

موتورسیکلت سحر ۱۲۵ استارتی

Sahar 125 Start

۲۷،۹۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۵۰۰،۰۰۰

۴۲

موتورسیکلت سحر ۱۵۰

Sahar 150

۲۸،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۶،۰۰۰،۰۰۰

۴۳

موتورسیکلت سحر ۲۰۰

Sahar 200

۲۷،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۴۴

موتورسیکلت مهتاب ۱۲۵ هندلی

Mahtab 125 Kick

۲۷،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۴۵

موتورسیکلت تک پر ۲۰۰

TakPar 200

۲۹،۴۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

۲۷،۰۰۰،۰۰۰

۴۶

موتورسیکلت برقی دایچی EC3000

Daichi Electric EC3000

۳۸،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۶،۰۰۰،۰۰۰

۴۷

موتورسیکلت برقی دایچی EC2000

Daichi Electric EC2000

۳۱،۷۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۲۹،۷۰۰،۰۰۰

۴۸

موتورسیکلت برقی دایچی EV3000

Daichi Electric EV3000

۳۷،۵۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳۵،۵۰۰،۰۰۰